The Black house

Det man tycker om tar man hand om på bästa möjliga sätt; det är vår filosofi på Auson. Sedan drygt 80 år tillbaka har vi tillverkat produkter för att skydda och bevara byggnader, träkonstruktioner, fordon och båtar. Idag är vi ett renodlat kemiföretag som arbetar inom fyra olika verksamhetsområden: rostskyddsprodukter för bilindustrin, traditionella träskyddsprodukter, produkter för takrenovering samt ljuddämpnings- och isolermassor. Vi startade tidigt med att ta fram produkter och tillverkningsprocesser som påverkar miljön så litet som möjligt. Resultatet av detta arbete är bland annat vårt koncept av lösningsmedelsfria rostskyddsprodukter för bilindustrin. Ett annat exempel är lösningsmedelsfria och vattenbaserade massor för isolering, ljuddämpning och brandskydd. Under åren har varumärket Auson vuxit sig allt starkare. Tack vare ett ständigt utvecklingsarbete, i nära samarbete med våra kunder, ligger våra produkter långt framme när det gäller funktion, kvalitet och miljöanpassning. Välkommen till oss på Auson!

Facebook Twitter Email

Comments are closed.